Noutati Imobiliare

Dictionar de termeni imobiliari

Dicționar de termeni imobiliari: Autorizația de demolare...

Autorizația de demolare este un act prin care administrația publică locală permite să fie distrus un imobil, integral sau parțial, pentru a fi construită o nouă proprietate. Această autoriza...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ipoteca...

Ipoteca este o formă de garanție des utilizată, care are rolul de a garanta obligațiile unui debitor față de creditor. Ipoteca se realizează prin intermediul unui imobil pe care debitorul îl a...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ieșirea din indiviziune...

Indiviziunea reprezintă o colectivitate de bunuri, ai cărei proprietari au drept comun asupra unei cote-părți. Prin urmare, ieșirea din indiviziune presupune întreruperea proprietății comune a...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: P.O.T....

P.O.T. reprezintă prescurtarea de la Procentul de Ocupare al Terenului și arată raportul dintre Suprafața Construită la Sol – S.C. și Suprafața Terenului Considerat – S., care urmează să ...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: P.U.D....

P.U.D. sau Planul Urbanistic de Detaliu, reprezintă documentația aferentă P.U.G și P.U.Z, care le explică și detaliază conținutul, sub formă de recomandări. P.U.D-ul  este documentul consul...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: P.U.Z....

P.U.Z. sau Plan Urbanistic Zonal este un proiect  care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate, acoperind funcțiile de locuire, produ...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: P.U.G....

P.U.G. sau Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților care compun unitatea teritorial-administrativă de ba...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Act juridic civil...

Actul juridic civil este manifestarea de voință făcută cu intenția de a produce, de a modifica sau de a stinge un raport juridic civil concret. Actul juridic poate implica o singură parte, dar p...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Certificatul de urbanism...

Certificatul de urbanism este un act emis de autoritățile locale, prin care sunt definite și consemnate statutele juridic, economic și tehnic ale unui imobil, așa cum apar ele în evidențele exi...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Antecontract...

Antecontractul este convenția prin care părțile se angajează să semneze în viitor un contract ai cărui termeni și condiții sunt definiți în prezent. Cu alte cuvinte, este un acord de voinț...

Mai multe detalii
Pagina 1 din 2