HM_foto art_P.U.ZP.U.Z. sau Plan Urbanistic Zonal este un proiect  care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate, acoperind funcțiile de locuire, producție, circulație, servicii, spații verzi, și care asigură corelarea dezvoltării urbanistice a zonei cu prevederile P.U.G-ului localității respective.

Problemele abordate în cadrul P.U.Z. sunt: structurarea rețelei stradale, organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic și circulația terenurilor, măsuri de stabilire și eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice, menționarea obiectivelor de utilitate publică și măsuri de protecție a mediului, rezultate în urma programelor specifice.

Planul Urbanistic Zonal stabilește obiectivele, acțiunile, prioritățile, permisiunile și restricțiile de urbanism, a căror aplicare este necesară în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată. P.U.Z.-ul reprezintă o etapă premergătoare realizării investițiilor, iar prevederile sale sunt realizate în mai multe etape, în funcție de fondurile disponibile.

Articole asemanatoare

Dicționar de termeni imobiliari: Autorizația de demolare...

Autorizația de demolare este un act prin care administrația publică locală permite să fie distrus un imobil, integral sau parțial, pentru a fi construită o nouă proprietate. Această autorizație este emisă în ...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ipoteca...

Ipoteca este o formă de garanție des utilizată, care are rolul de a garanta obligațiile unui debitor față de creditor. Ipoteca se realizează prin intermediul unui imobil pe care debitorul îl are în patrimoniu ș...

Mai multe detalii

Dicționar de termeni imobiliari: Ieșirea din indiviziune...

Indiviziunea reprezintă o colectivitate de bunuri, ai cărei proprietari au drept comun asupra unei cote-părți. Prin urmare, ieșirea din indiviziune presupune întreruperea proprietății comune asupra respectivului ...

Mai multe detalii